Extra page four - Cybele apartments in Lassithi, Crete, Makry Gialos, Greece

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΚΡΗΤΗ” 2014-2020

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19
στην Περιφέρεια Κρήτης

Η επιχείρηση Κουνελάκη Γεω. Χρυσάνθη που εδρεύει στην Περιφέρεια Κρήτης εντάχθηκε στη
δράση «3.c.4 «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την
πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης».

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της
Περιφέρειας Κρήτης με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς
ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης με κωδικό ΚΡΗΕ5-
0277663 είναι 8.760,10€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης

Η επιχείρηση ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΓΕΩ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κρήτης εντάχθηκε στη δράση
«Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης». Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ με σκοπό την ενδυνάμωση του
σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους
παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 8,577.98 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο
100% της επένδυσης και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει
επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:
✓ Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
✓ Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, υπηρεσίες e-shop κ.α.
Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
✓ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
✓ αύξηση της κερδοφορίας της
✓ ενίσχυση της εξωστρέφειας
✓ ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Με τη συμβολή του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην
ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.

etpa-banner
I have read and accepted the Terms and Conditions.

Read our cancellation policy.

Pay by using the Alpha e-Commerce service

Privacy Policy

I have read and accepted the Terms and Conditions.

Read our cancellation policy.

Pay by using the Alpha e-Commerce service

Cookies Policy

I have read and accepted the Terms and Conditions.

Read our cancellation policy.

Pay by using the Alpha e-Commerce service

Accommodation types

We offer an accommodation of 12 apartments which are housed in four separate buildings, thus offering you privacy. The apartments are surrounded by trees, plants and various herbs that typically grow in Crete.

I have read and accepted the Terms and Conditions.

Read our cancellation policy.

Pay by using the Alpha e-Commerce service

Lassithi: Everything you need to know

Agios Nikolaos Lassithi

Lassithi is the easternmost region of Crete. It is one of the most beautiful holiday destinations in Crete, as it offers many opportunities for relaxing, sightseeing and many more. Its capital is Agios Nikolaos, a very beautiful and picturesque village, with many taverns for eating local food and many sandy beaches for swimming. Lassithi is surrounded by archaeological sights and nice beaches and is also famous for its big Vai forest, which is the biggest palm forest in Europe. There, you can enjoy a swim in the homonymous beach while enjoying the beautiful exotic surroundings of the forest.

Lassithi is a very diverse area with mountain ranges spreading around it amphitheatrically and small villages on the hillslopes. In this region of Crete, you can enjoy the beautiful traditional architecture of the inhabited areas but also explore the unspoiled environment that is all around the area. In the villages, you can also attend many cultural events and activities which range according to the season.

Wai forest Lassithi

On the eastern side of the region, you will find the famous islet of Spinalonga, the former leper colony with its rich history. Other worthwhile sights include Gournia and Petras where you can see old remains of the Minoan culture. Moreover, one of the most worthwhile experiences in Crete is the view to Lassithi plateau which allows you to admire the endless horizon. You can explore the area by car and also visit the island of Chrissi with a boat from Ierapetra.

Spinaloga Lassithi

For nature lovers, Lassithi offers a wide range of opportunities. You can enjoy trekking in the various deep gorges that are to be found around the area of Lassithi. You can walk down the Gorge of the Dead in Kato Zakros or visit the Richtis Gorge on the northern side between Agios Nikolaos and Sitia. The gorge of the Dead features a lot of caves which look like tombs and a lot of sights along the way including the village of Ano Zakros and Zakros Palace. The Trekking time is about 2 hours until you reach the beautiful seaside village of Kato Zakros.

The Richtis Gorge is also one of the top picks of visitors. Trekking time is estimated around 3-4 hours and difference in height between the starting point of Exo Mouliana and the beach is about 350 metres. As the route unfolds, you will find yourself between the river and the trees and this breathtaking landscape in the heart of Lassithi. The route ends at Richtis beach, where you can enjoy a refreshing swim .

Visit our website for your accommodation in one of the most beautiful villages of Lassithi, Makry Gialos.

I have read and accepted the Terms and Conditions.

Read our cancellation policy.

Pay by using the Alpha e-Commerce service

Sightseeing near Makry Gialos

Crete is not only famous for its amazing lifestyle and traditional Raki drink but for its many sights. One can enjoy the diverse landscape of Crete as well as choose from a variety of sightseeing opportunities. Lassithi area might not be the most famous part of Crete, but still – the rich landscape of the place and its tranquil ambience will enchant you at first sight.

Ierapetra Crete

Right next to Makry Gialos, you will find the city of Ierapetra with the local street market at the harbor which is also an ideal option for you and the whole family. You can enjoy the various handmade goods that are being sold at the street stalls, admire and explore the old houses and streets that compose the small town of “Kato Mera”. On your way, you will also have the chance to see the old traditional churches which are fully renovated and possess their own private history.

Koufonisi island is an amazing opportunity if you want to get out from it all and enjoy a truly exotic experience. You can enjoy a day trip to Koufonisi with a short boat ride in the morning and come back in the afternoon. The island is uninhabited but has an interesting history because it was the seat of the purple dye production factory for royal garments which was very valuable in Ancient Years. Moreover, the untouched beaches and unspoilt nature of the island as well the ancient debris that are found all across the island make it an excellent pick for exotic holidays.

Ancient villa Makry Gialos

It would also be worth your time if you visited the Minoan Villa dating back to the Minoan Ages. The Villa is very impressive to the date while it is considered to be a miniature of the Minoan Palace. Certain finds have proved that the Villa was also used for religious purposes. It is situated in the west of Makry Gialos and has been excavated in 1973 and 1977. It is certainly a top pick for all those who are interested in ancient history. In Katovigli, you will also find the remains of the ancient Roman Villa with the rich mosaic floor and the underground heating system. The villa dates back to 1st century B.C and finds from it can be found in the Archaeological Museum of Sitia.

Kapsa Monastery (Monastery of Agios Ioannis Kapsas) is situated east of Makry Gialos and just 7 km away. It is mostly supported that Kapsa Monastery was built around the 15th century and it was later used as a refugee during the Second World War. The story of the Monastery suggests that the man who lived there, namely Ioannis Gerodoyiannis, renovated the monastery and dedicated his life to Christian love after his daughter has been burnt in a fire. Later, many pilgrims would go there to seek his healing hands. The monastery and the nearby cave where the Saint lived have acquired special meaning for the area while the monastery is built on a mountain slope, offering sea view.

Crete is also famous for its many nice and picturesque villages. Pefki, Sitia, Agios Nikolaos and Ierapetra are only a few to choose from.

Siteia Crete

Sitia offers the amazing pine tree of Vai, the biggest pine tree in Europe.

Near Agios Nikolaos, you can also visit the famous Spinalonga island. In Ierapetra you can visit the Kule fortress and the artificial lake of Bramiana.
Whatever you might choose to do, there is always something to do in Crete island!

Book your accommodation in Makry Gialos!

I have read and accepted the Terms and Conditions.

Read our cancellation policy.

Pay by using the Alpha e-Commerce service

Beaches near Cybele Apartments

Crete offers an incredible variety of beaches to choose from. You will find a lot of interesting swimming spots around Makry Gialos, this beautiful part of southeastern Crete.

The Makry Gialos beach which is a top pick for visitors, is a sandy beach with crystal clear waters. It is 23 km away from Ierapetra and 58 km away from Agios Nikolaos. The beach is 1 km long and is organized with sunbeds and umbrellas, so that you can enjoy the sun and the water all day long. The water is shallow and warm and there is also natural shading provided by the tamarisk trees. You can shortly visit the remains of the Minoan villa while you are on the area.

makrigialos-beach

Katovigli beach is the natural continuance of Makry Gialos and is also sandy with shallow crystal waters. There, you will find sports facilities and free umbrellas for the whole family. You can also spend some time to visit the Roman villa which is nearby if you are interested in ancient history.

Kalamokanias beach is an isolated and unorganized beach on the west side of Makry Gialos beach. It has beautiful coarse sand and here, visitors can enjoy the sea and the sun as well as the serenity of the place surrounded by tamarisk trees. Also, our complex of apartments and studios is located at a very close distance from Kalamokanias beach.

Finally, there are a lot of amazing beaches to visit in the area. Elounda beach is just 11 km away from Agios Nikolaos and quite unspoiled with all required facilities. Pahia Ammos, as the name suggests in Greek, is a beach with thick sand at a 20 km distance from Agios Nikolaos. The beach surrounds olive trees around it.

pahia ammos beach

If you find yourself near Sitia , you can also enjoy a swim in Sitia beach which is at a 65 km distance from Agios Nikolaos and can assist visitors with various services due to its proximity to the city. Istron Bay is one of the many beaches along the coastline from Agios Nikolaos to Mohlos, where you can enjoy the clear water and the amazing landscape. This beach features white sand and crystal clear waters, surrounded by green slopes. Lassithi’s beaches are very family-friendly with shallow waters and natural shading by trees.

Some beaches are also very warm and with facilities in the nearby areas while others are remote and serene, so you can always choose what you would like to do.

Do not hesitate to contact us for some tips and have fun!

Back to Cybele Apartments

I have read and accepted the Terms and Conditions.

Read our cancellation policy.

Pay by using the Alpha e-Commerce service

Payment

IBAN: GR0901104660000046691034063
National Bank of Greece – Kounelakis Georgios

Swift Code (BIC): ETHNGRAA

I have read and accepted the Terms and Conditions.

Read our cancellation policy.

Pay by using the Alpha e-Commerce service

Client Admin

I have read and accepted the Terms and Conditions.

Read our cancellation policy.

Pay by using the Alpha e-Commerce service

Combo Apartments Cybele

The combo holiday apartments in Makry Gialos are a combination of two separate rooms on the first floor (a studio of 30 m2 and an apartment of 45 m2) which share a common veranda and we offer them to you in the exclusive price of a family apartment 75 m2. Our combo apartments are ideal for 4 to 5 persons, ideally for couples of friends or families with grown up children. An apartment rental in our accommodation is the best opportunity for friends and families who would like to spend their vacation together in Crete while still enjoying their independence.I have read and accepted the Terms and Conditions.

Read our cancellation policy.

Pay by using the Alpha e-Commerce service